Reklamacie | Vnútorné a vonkajšie parapety

Kde jsem: Vnútorné a vonkajšie parapety » Reklamacie

Reklamacie

1. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY TOVARU A ZÁRUKA

 • Za záručný list k zakúpenému tovaru je považovaná Faktúra - daňový doklad, ktorá bude priložená k odosielanému tovaru. Záruka na výrobok platí od dátumu jeho prevzatia od dopravcu.
 • Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie obalu výrobku, je povinný skontrolovať stav zásielky a v prípade, že výrobok je poškodený, musí vyhotoviť zápis o škode v prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas prepravy má dopravca, všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí prípadu s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že tovar bol dopravený nepoškodený . Na pozdejšie reklamácie týkajúce sa poškodenia počas prepravy nebude braný ohľad a budú zamietnuté.
 • Záručná doba pre všetky osoby, používajúce výrobok za účelom podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákoníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca tovaru. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená pre koncových zákazníkov, nie však pre firmy (nákup na IČO).
 • V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci nárok na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu, odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak takýto postup nie je možný, môže kupujúcí žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.
 • V prípade, že reklamovaný tovar nie je predávajúcemu na reklamáciu odovzdaný osobne, je kupujúci zodpovedný za prepravu a prípadné škody, ktoré pri preprave vzniknú. Na prepravu reklamovaného tovaru používajte výhradne originálne obaly. Zásielka by mala byť poistená.

2. POSTUP PRI REKLAMÁCII

 • Pri uplatnení reklamácie dodržujte nasledujúci chronologický postup
 • Vyplňte dole uvedený formulár, v ktorom uvediete typ výrobku, číslo Faktúry a popis chyby.
 • Do dvoch pracovných dní Vám budú odoslané informácie o ďalšom postupe (adresa, na ktorú tovar pošlete)
 • Pri zasielaní tovaru na reklamáciu ho neposielajte na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté a vrátia sa naspäť k odosielateľovi. Zásielku pri odosielaní na reklamáciu poistite.
 • Kliknite pre zobrazenie REKLAMAČNÉHO FORMULÁRA.

3. NEOPRÁVNENÁ REKLAMÁCIA

 • Predávajúci si vyhradzuje právo, v prípade, že objednávateľ tovar nakúpil na IČ (nákup, ktorý sa riadi obchodným zákoníkom), účtovať si skutočne vynaložené a riadne doložiteľné náklady na vybavenie neoprávnenej reklamácie.

Vyberte si: Ochrana osobných údajov | Cookies | Vzorky | CENÍK + na stiahnutie | Ako nakupovať | Doprava | Obchodné Podmienky | Kontakt |


1. 2. 2019 | NAJLACNEJŠIE PARAPETY NA SLOVENSKU so zľavou 10%!!!

ZĽAVA NA KAŽDÚ OBJEDNÁVKU 10%!!! Do 28.2.2019 alebo vypredania skladových zásob!

19. 2. 2018 | Nové dekory vnútorných parapetných dosiek

Vnútorné plastové a drevotrieskové parapetné dosky teraz novo v 23 odtieňoch

19. 2. 2018 | Nové dekory vonkajších parapetných dosiek

Vonkajšie parapety POZINK, ohýbanie, ťahaný Hliník novo celkom v 15 odtieňoch


Košík je prázdný